Δελτίο Τύπου – Απόφαση ίδρυσης «Ενεργειακής Κοινότητας Παλαμά Συν.Πε.»

 

   Απόφαση για την ίδρυση Ενεργειακής Κοινότητας με την επωνυμία «Ενεργειακή Κοινότητα Παλαμά Συν.Πε.», έλαβε, κατά πλειοψηφία, το Δημοτικό Συμβούλιο Παλαμά, ανάβοντας το “πράσινο φως” για μία σημαντική και επίκαιρη, λόγω της ενεργειακής κρίσης, πρωτοβουλία.

   Στην Ενεργειακή Κοινότητα θα συμμετάσχουν ο Δήμος Παλαμά, η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης (ΔΕΥΑΠ), η Δημοτική Κοινωφελής Επιχείρηση (ΔΗΚΕΠΑ), ο Δημοτικός Οργανισμός Πολιτισμού Αθλητισμού Προσχολικής Αγωγής (ΔΟΠΑΠΑΠ), και οι Σχολικές Επιτροπές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

   Απώτερος στόχος, όπως προκύπτει από τα στοιχεία της μελέτης που παρουσιάστηκε στο Σώμα, είναι η δημιουργία ενός φωτοβολταϊκού πάρκου ισχύος 11MW, το οποίο θα αναπτυχθεί σε μια έκταση 120 στρεμμάτων.

   Το ηλεκτρικό ρεύμα που θα παράγεται και θα διατίθεται στο δίκτυο του ΔΕΔΔΗΕ, θα συμψηφίζεται με καταναλώσεις και θα αποφέρει εξοικονόμηση περίπου 3 εκ. ευρώ ετησίως.

   Οι συμψηφισμοί θα αφορούν στο κόστος του οδοφωτισμού και των δημοτικών κτιρίων του Δήμου, στο σύστημα ύδρευσης, στη λειτουργία των αρδευτικών αντλιοστασίων και των παροχθίων, μειώνοντας σημαντικά το κόστος παραγωγής για τον αγροτικό κόσμο. Παράλληλα θα έχουν και κοινωνική διάσταση καλύπτοντας τις ανάγκες σε ηλεκτρικό ρεύμα, για 400 περίπου ευάλωτα νοικοκυριά.

   Το κόστος του έργου έχει προϋπολογισθεί στα 9 εκ. ευρώ. Είναι πολύ πιθανόν, λόγω των διεθνών συνθηκών στην ενέργεια και την αναμενόμενη μακροχρόνια διάρκεια της κρίσης, να προκύψει άμεσα χρηματοδοτικό εργαλείο. Το θέμα βρίσκεται στο τραπέζι των συναρμόδιων υπουργείων και ο Δήμος Παλαμά είναι έτοιμος, από κάθε άποψη, να διεκδικήσει ένταξη, εφόσον δοθεί η δυνατότητα. Σε διαφορετική περίπτωση θα καταφύγει σε δανεισμό, με δεδομένο ότι πολύ σύντομα θα επιτευχθεί απόσβεση και θα παραμείνουν τα σημαντικά οφέλη.

   Χαρακτηριστικά αναφέρουμε πως η ετήσια εξοικονόμηση δαπάνης για τον Δήμο Παλαμά θα ανέρχεται σε 2.480.316 ευρώ και για την ΔΕΥΑ Παλαμά 204.149 ευρώ.

   Ένα ακόμα πολύ σημαντικό στοιχείο είναι η συμβολή του φωτοβολταϊκού πάρκου στο περιβάλλον, καθώς, πάντα σύμφωνα με την μελέτη, θα περιορίσει σε ποσοστό πάνω από 98%, μεσοσταθμικά, τους ελκυόμενους ρύπους.

   Το Δημοτικό Συμβούλιο, πέραν της απόφασης για την ίδρυση της Ενεργειακής Κοινότητας, ενέκρινε και το καταστατικό, εξουσιοδοτώντας τον δήμαρχο κ. Γιώργο Σακελλαρίου να προβεί στις περαιτέρω ενέργειες,

   Ο τελευταίος δήλωσε πως η θέση που πήρε το Δημοτικό Συμβούλιο αποτελεί ένα πολύ σημαντικό βήμα για τον Δήμο Παλαμά και του δίνει την δυνατότητα να προχωρήσει σε μία κίνηση με πολλαπλές θετικές επιπτώσεις για τον ίδιο ως ΟΤΑ αλλά και για τους δημότες.

   Στόχοι της Δημοτικής Αρχής, είπε, είναι να μειωθούν σημαντικά τα λειτουργικά έξοδα του Δήμου και των νομικών του προσώπων, και κατ’ επέκταση να υπάρξει ανάλογο αντίκτυπο και στους κατοίκους και επαγγελματίες του Δήμου. Να μειωθεί κατά πολύ το κόστος παραγωγής για τους αγρότες μας, που σήμερα αποτελεί το υπ’ αριθμόν ένα πρόβλημα για την τοπική οικονομία. Να βοηθηθούν ευάλωτα νοικοκυριά του Δήμου, που τους είναι σχεδόν αδύνατον να ανταποκριθούν στο κόστος της ηλεκτρικής ενέργειας. Ταυτόχρονα θέλουμε να χαραχθεί ένα θετικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα στην περιοχή μας περιορίζοντας τους ρύπους, κάτι που θα επιτευχθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό.

   Η Ενεργειακή Κοινότητα Παλαμά, κατέληξε, δεν αποσκοπεί στο κέρδος. Αποσκοπεί τον περιορισμό του κόστους και την εξοικονόμηση οικονομικών και ενεργειακών πόρων για το Δήμο και τους δημότες του. Είναι μία επένδυση για το παρόν και το μέλλον, από αυτές που χαρακτηρίζουν ένα σύγχρονο Δήμο που δεν φοβάται να πάρει πρωτοβουλίες.

,