Δασικές πυρκαγιές – Οδηγίες προστασίας

 

   Διαβάστε τις οδηγίες προστασίας (πρόληψη και αντιμετώπιση) από δασικές πυρκαγιές του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία: