Απόφαση Δημάρχου ορισμού Αντιδημάρχου και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων

Ημερομηνία δημοσίευσης: 20/01/2021

 

   Με απόφαση Δημάρχου ορίστηκε ο Δημοτικός Σύμβουλος της πλειοψηφίας κ. Καρακώστας Δημήτριος του Σπυρίδωνα, για το χρονικό διάστημα από 01-02-2021 έως 30-06-2022, ως Αντιδήμαρχος Οικονομικών, Διοικητικών, Τεχνικών Υπηρεσιών, Χωροταξίας, Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Προγραμματισμού και Διαφάνειας, Εξυπηρέτησης του Δημότη, Αθλητισμού Νέας Γενιάς και Αθλητικών Έργων και του μεταβιβάστκαν οι σχετικές αρμοδιότητες.

   Για περισσότερες πληροφορίες διαβάστε τη σχετική απόφαση: