Απαγόρευηση άρδευσης (2)

 

ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΑΡΔΕΥΣΗΣ

Για την αναπλήρωση του δικτύου απαγορεύεται το πότισμα από την Θέση Ποταμάκι, έως και τα Παλιά Σφαγεία Παλαμά από την Παρασκευή 22-7-2022 και ώρα 6:00 π.μ. έως την Κυριακή 24-7-2022 και ώρα 6:00 π.μ..

 

Από το Δήμο