Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιΐας»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 26/04/2023

 

Ενημερωθείτε για την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Βελτίωση αγροτικής οδοποιΐας» ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

  1. Διακήρυξη – ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)
  2. Περίληψη διακήρυξης – ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)
  3. ΕΕΕΣ – ESPD ( pdf)
  4. ΕΕΕΣ – ESPD ( zip – αποσυμπιέστε για το αρχείο XML)