Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευαστικές εργασίες στην αίθουσα τελετών»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 11/04/2023

 

   Ενημερωθείτε για την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευαστικές εργασίες στην αίθουσα τελετών» ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

  1. Διακήρυξη ΚΗΜΔΗΣ ΑΔΑΜ ( pdf)
  2. Περίληψη ΑΔΑΜ ( pdf)