Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου της παροχής υπηρεσίας «Ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Παλαμά»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 23/02/2023

 

   Ενημερωθείτε για την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου παροχής υπηρεσίας του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Παλαμά» ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

  1. Διακήρυξη – Μελέτη – ΕΕΕΣ – ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)
  2. Περίληψη προκήρυξης ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)
  3. Έντυπο οικονομικής προσφοράς ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)
  4. ΕΕΕΣ – ESPD ( zip – αποσυμπιέστε για το αρχείο XML)