Ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Ιτέας»

Ημερομηνία δημοσίευσης: 06/12/2021

 

   Ενημερωθείτε για την ανοικτή διαδικασία επιλογής αναδόχου κατασκευής του έργου «Κατασκευή αποδυτηρίων γηπέδου ποδοσφαίρου Τ.Κ. Ιτέας» ανοίγοντας τα παρακάτω σχετικά αρχεία:

 1. Διακήρυξη – Μελέτη – ΕΕΕΣ – ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)
 2. Προκήρυξη ΚΗΜΔΗΣ ( pdf)
 3. Τεχνικές προδιαγραφές ( pdf)
 4. Τεχνική περιγραφή ( pdf)
 5. Προϋπολογισμός ( pdf)
 6. Τιμολόγιο – Γενικοί όροι ( pdf)
 7. Χρονοδιάγραμμα ( pdf)
 8. Ε.Σ. Υποχρεώσεων ( pdf)
 9. Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς ( pdf)
 10. ΕΕΕΣ – ESPD ( pdf)
 11. ΕΕΕΣ – ESPD ( zip – αποσυμπιέστε για το αρχείο XML)