Ανακοίνωση της Π.Ε. Καρδίτσας για την υποβολή πρόσθετων δικαιολογητικών για την εξόφληση πληγέντων “Ιανού”

   Ενημερωθείτε σχετικά με την κατάθεση απαιτούμενων δικαιολογητικών για την εξόφληση πληγέτντων από τη θεομηνία “Ιανός”: