Ανακοίνωση – Πρόσληψης ενός (1) Ειδικού Συμβούλου βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007 (ορθή επανάληψη)

Ημερομηνία δημοσίευσης: 15/02/2024

 

Ενημερωθείτε για τη πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συμβούλου στο Δήμο Παλάμά βάσει των διατάξεων του άρθρου 163 του Ν. 3584/2007, ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο:

  1. Γνωστοποίηση πλήρωσης μιας (1) θέσης ειδικού συμβούλου (6ΜΓΜΩΞΛ-ΩΚΡ) ( pdf)