Ανακοίνωση – Πρόσκληση για ετήσια παράταση της 2ης Πρόσκλησης για την Δράση 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 του ΠΑΑ 2014-2022

Ημερομηνία δημοσίευσης: 28/05/2024

 

Από την Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Καρδίτσας υπενθυμίζεται ότι στις ιστοσελίδες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (www.minagric.gr) και της Αγροτικής Ανάπτυξης (www.agrotikianaptixi.gr) έχει αναρτηθεί η Πρόσκληση ετήσιας παράτασης της 2ης Πρόσκλησης της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από αγροτική δραστηριότητα» του Μέτρου 10 «Γεωργοπεριβαλλοντικά και Κλιματικά μέτρα» του ΠΑΑ 2014-2022.

Οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα υποβολής αιτήσεων στο υφιστάμενο Πληροφοριακό Σύστημα, στη διεύθυνση που αναγράφεται στις Προσκλήσεις, έως τις 31 Μαΐου 2024.

Ενημεωθείτε σχετικά με την πρόσκληση ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο:

  1. Δελτίο τύπου – 2η Πρόσκληση Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα ( pdf)