Ανακοίνωση – Προσκόμιση δικαιολογητικών

Ημερομηνία δημοσίευσης: 06/10/2023

 

Παρακαλούνται οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων που έχουν πληγεί από τη θεομηνία Daniel να προσκομίσουν τα δικαιολογητικά και την αίτησή τους στο αρμόδιο γραφείο του Δήμου ή στη Διεύθυνση Ανάπτυξης της Π.Ε. Καρδίτσας έως και  31/10/2023.