Ανακοίνωση – Κοπή χόρτων σε κοινόχρηστους χώρους

Ημερομηνία δημοσίευσης: 27/05/2024

 

Παρακαλούνται οι κάτοικοι του Δήμου Παλαμά να απομακρύνουν όλα τα μηχανήματα τους από τους κοινόχρηστους χώρους του Δήμου (περιφέρειες, πάρκα, πεζοδρόμια κ.λ.π.) μέχρι την Παρασκευή 31 Μαΐου 2024, προκειμένου να ολοκληρωθεί η κοπή χόρτων.

Διαφορετικά ο Δήμος θα προβεί στην απομάκρυνση των μηχανημάτων και θα επιβληθεί ανάλογο πρόστιμο στους μη συμμορφούμενους, σύμφωνα με τον Κανονισμό Καθαριότητας του Δήμου.