Ανακοίνωση – Απολογισμός μηχανισμού καταγραφής αναγκών και διανομής προϊόντων στο Δήμο Παλαμά από 18/9/2023 μέχρι 29/9/2023

Ημερομηνία δημοσίευσης: 02/10/2023

 

Ενημερωθείτε σχετικά με τον απολογισμό του μηχανισμού καταγραφής αναγκών και διανομής προϊόντων στο Δήμο Παλαμά από 18/9/2023 μέχρι 29/9/2023 ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο:

  1. Στατιστικά ( pdf)