Ανακοίνωση αναγγελίας ζημιών 18.07.2021

   Ενημερωθείτε σχετικά με την υποβολή Δήλωσης Ζημιάς προς ΕΛ.Γ.Α. για το χαλάζι-ανεμοθύελλα-βροχόπτωση της 18ης Ιουλίου 2021: