Έκδοση προσωρινού πινάκα κατάταξης υποψηφίων – Γνωστοποίηση τροποποίησης όρων μοριοδότησης

   Σας ενημερώνουμε ότι έχει εκδοθεί ο προσωρινός πίνακας κατάταξης των υποψηφίων, οι οποίοι υπέβαλαν αίτηση για την κάλυψη των είκοσι επτά (27) θέσεων εργασίας για την καθαριότητα σχολικών μονάδων στο Δήμο Παλαμά. Ο πίνακας έχει αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων του Δημαρχείου Παλαμά, καθώς και στα τοπικά καταστήματα Σελλάνων και Φύλλου.

   Επιπλέον, μπορείτε να ανοίξτε το παρακάτω σχετικό αρχείο για να ενημερωθείτε σχετικά με την μεταβολή των όρων μοριοδότησης για την πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου στους Δήμους της χώρας για την κάλυψη των αναγκών καθαριότητας σχολικών μονάδων, με επιπλέον μοριοδότηση του κριτηρίου της εμπειρίας: