Β. Παπακυρίτση 4, Παλαμάς Καρδίτσας, 43 200 Τηλ. Κέντρο: 24443-50-118, Γραφείο Δημάρχου: 24443-50-116

Συζήτηση και λήψη απόφασης περί ματαίωσης του με ανοικτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΕ ΧΥΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ»

   Ενημερωθείτε για την απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Παλαμά περί ματαίωσης του με ανοικτή διαδικασία συνοπτικού διαγωνισμού για την εκτέλεση του έργου «ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΓΗΠΕΔΩΝ ΜΕ ΧΥΤΟ ΕΛΑΣΤΙΚΟΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΠΑΛΑΜΑ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο:

  1. Απόσπασμα τακτικής συνεδρίασης 193/2020 Ο.Ε. Δ. Παλαμά ( pdf)