Β. Παπακυρίτση 4, Παλαμάς Καρδίτσας, 43 200 Τηλ. Κέντρο: 24443-50-118, Γραφείο Δημάρχου: 24443-50-116

Δήλωση ζημιών για ΕΛΓΑ

   Όσοι παραγωγοί έπαθαν ζημιά στις καλλιέργειες τους από ΠΛΗΜΜΥΡΑ μπορούν να υποβάλλουν δήλωση ζημιάς για τον ΕΛΓΑ μέχρι τις 5 Οκτωβρίου 2020 στο Δημαρχείο Παλαμά.

   Ενημερωθείτε λεπτομερέστερα για την διαδικασίας υποβολής δήλωσης ζημιών ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο:

  1. Ανακοίνωση - Πλημμύρα 2020 ( pdf)