Β. Παπακυρίτση 4, Παλαμάς Καρδίτσας, 43 200 Τηλ. Κέντρο: 24443-50-118, Γραφείο Δημάρχου: 24443-50-116

Αναβολή δημοπρασίας αγρών

   Ενημερωθείτε για την αναβολή της διαδικασίας δημοπράτησης δημοτικών αγρών στις Δ.Ε. Παλαμά, Σελλάνων και Φύλλου του Δήμου Παλαμά ανοίγοντας το παρακάτω σχετικό αρχείο:

  1. Ανακοίνωση Δ. Παλαμά - Αναβολή δημοπρασίας αγρών ( pdf)